Home

JayDee…mijn site…

IkkeJayDee komt van mijn voor en achternaam. Jay is afgeleid van Jacqueline en Dee van Dijk. Een hele dierbare vriend noemde me JayDee en na een tijd begon ik die naam steeds meer te gebruiken. Eerst wanneer ik een gedicht had geschreven als ondertekening. Ik vind het leuk om gedichten te schrijven maar ik had er wat moeite mee om dat onder mijn eigen naam te doen. Het was iets wat zo persoonlijk was. Ze gaven mijn gedachten weer. Mijn diepste gevoelens, angsten….alles. Ik was er niet klaar voor om die met iedereen te delen en er verantwoording voor te nemen. Maar naarmate je ouder wordt veranderen je inzichten. Je gaat denken; Nou, dit ben ik…met al mijn kracht en zwaktes, met al mijn hoop en angsten. Je raakt het gevoel om er voor weg te lopen kwijt. Je accepteert jezelf hoe je bent…en wanneer je dat punt bereikt ben je er klaar voor om het te delen.
Gewoon…Zoals ik ben…..

JayDee…my site…

JayDee comes from my first and my last name…Jay is from Jacqueline en Dee is from Dijk. A very precious friend called me JayDee and after a while I started to use that name more and more. First when I signed poems. I like witing poems but I was a little reluctant using my own name. It was something so personal. They gave away my inner thoughts. My deepest feelings, fears…everything. I wasn’t ready to share that with everyone and answer to it. But while growing older your perspective change. You start to think; well this is me…with all my strenght and weaknesses, with all my hopes and fears…You loose the need to walk away for it. You accept yourself as the person you are…and when you reach that point you are ready to share.

Just As I am…